Araş.Gör. Ceyhun Erman

Ceyhun Erman

    
Oda No:
E-308
Telefon: 
Faks: +90 212 285 62 01
E-mail: ermanc@itu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Çalışma Grubu:
 

Eğitim:

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (Jeofizik Mühendisliği, 2017)
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (2020)
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam Ediyor)
 

Yardımcı Olduğu Dersler :

Güz Dönemi

Bahar Dönemi


Araştırma Konuları :

• Sismik Anizotropi
• Kayma Dalgası Ayrımlanması Analizi


Başlıca Yayınları :


• Wang, H., Huang, Z., Eken, T., Keleş, D., Kaya-Eken, T., Confal, J. M., Erman, C., Yolsal-Çevikbilen, S., Zhao, D., Taymaz, T.  (2020). Isotropic and anisotropic P wave velocity structures of the crust and uppermost mantle beneath Turkey. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 125, e2020JB019566. https://doi.org/10.1029/2020JB019566 Link