3.Öğrenci Kongresi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası'nın, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ve İstanbul Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlediği, Jeofizik Mühendisliği 3. Öğrenci Kongresi 20-21 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Oditoryumunda gerçekleştirilmiştir.


0_085882
3JPG4
5JPG6JPG
78JPG
9JPG10