Dersler

Açılan Dersler(İçinde bulunduğumuz döneme ait güncel dersler)

Jeofizik Mühendisliği Programı Yüksek Lisans ve Doktora Ders İçerikleri
Yüksek Lisans Dersleri
Güz Dönemi Zorunlu Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
JFM 501 Mühendislik Matematiği (3+0)
JFM 503E Signal Analysis in Geophysics (3+0)
JFM 596 Seminer (2+0) Kredisiz
JFM 597 Uzmanlık Alan Dersi (3+0) Kredisiz
Güz Dönemi Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
JFM 505E Physics and Structure of Earth's Crust (3+0)
JFM 507 Deprem Kayıtlarının Yorumlanması (3+0)
JFM 513E Earthquakes and Geodynamics (3+0)
JFM 517 Sismik Veri İşlem (3+0)
JFM 519E Heat Transfer Processes in the Earth (3+0)
BaharDönemi Zorunlu Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
JFM 504 İleri Diferansiyel Denklemler (3+0)
JFM 515E Generalized Inverse Theory in Geophysics (3+0)
JFM 596 Seminer (2+0) Kredisiz
JFM 597 Uzmanlık Alan Dersi (3+0) Kredisiz
Bahar Dönemi Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
JFM 506 Gravite ve Manyetik Yorumlama (3+0)
JFM 508E Advanced Seismology (3+0)
JFM 510E Methods in Marine Geophysics (3+0)
Doktora Dersleri
Güz Dönemi Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi
JFM 601E Special Topics in Seismic Exploration

(3+0)

JFM 603E Hydro-geophysics

(3+0)

JFM 605 Elektromanyetik Prospeksiyonda Özel Konular

(3+0)

JFM 607E Advanced Environmental Geophysics

(3+0)

JFM 609 Sismik Nitelik Analizi

(3+0)

JFM 697 Uzmanlık Alan Dersi

(4+0) Kredisiz

 

Bahar Dönemi Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
JFM 602E Seismotectonics of the Planet Earth (3+0)
JFM 604E Earthquake Source (3+0)
JFM 606 Elektrik Prospeksiyonda Özel Konular (3+0)
JFM 608E Special Topics in Seismology (3+0)
JFM 697 Uzmanlık Alan Dersi (4+0) Kredisiz