ABET


İTÜ Jeofizik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org


2

Jeofizik Mühendisliği Bölümü ABET Ofisi